UKG B

 1. Aasia Ahmed Khan    
 2. Ashiq    
 3. Bhagya Lakshmi     
 4. Bhuvan M     
 5. Charan Gowda V
 6. Chaitanya B    
 7. Chiranthana K     
 8. Daksh V Kadam     
 9. Dhanush Gowda R     
 10. Dimanth A Y     
 11. Gagan R    
 12. Hitaishi M Purohit     
 13. Janyashree    
 14. Ishwar    
 15. Kashish R     
 16. Koushik R     
 17. Kushal M T     
 18. Krishna Thulasi M     
 19. Lakshitha V    
 20. Likhith T S     
 21. Likith P     
 22. Mohamed Nouman     
 23. Muhammed Nihsan     
 24. Namith    
 25. Nidhil Gowda R    
 26. Nisarga V     
 27. Padmashree    
 28. Pratham M S     
 29. Rachith R     
 30. Rahul Kumar    
 31. Rohith Gowda R     
 32. Samiksha  U    
 33. Sarvesh M     
 34. Siddhartha B U     
 35. Sonika Ram G     
 36. Shivani ( RTE 2016-17)    
 37. Tanish V     
 38. Vaishnavi A     
 39. Vaibhav Prakash Gowda     
 40. Vijay V    
 41. Vishanth Karthi M     
 42. Yashupradha M     
 43. Yashas Gowda M    
 44. PARANJAI S
 45. LAVANYA SHARMA
 46. Mohammed Saad Khan