9B

 1. ABINAV SIMHA
 2. AKASH C
 3. AMOGH A
 4. ARPITHA
 5. AWWAB UR RAHMAN
 6. AYAN SHAIKH
 7. BHAVASHREE M K
 8. CHINMAY R
 9. DHANYASHREE M K
 10. DHIRAJ SEERVI
 11. DIYA Y JAIN
 12. HIMTARAM
 13. KAVANA S
 14. KUSUM C
 15. LIKITHA S
 16. MAITHRI N
 17. MALIK BAIG
 18. MANISH D CHANDRA
 19. MAYURA H S
 20. MD. SHAJI
 21. MD. MOIN SHERIFF
 22. MOHIT RAIGAR
 23. MONISHA P
 24. MUZAMMIL AHMED
 25. NEHA G
 26. NIHAL V
 27. PARI JAIN
 28. PRAGNA
 29. PRAVEEN
 30. RADHIKA MAHESHWARI
 31. SANNIDHI JAIN
 32. SAMERA ABHIDEEN
 33. SKANDA
 34. SONIYA SHARMA
 35. SUMANTH
 36. SUJAY
 37. SUMADHA R
 38. SYED IQLAS
 39. SYED MOHAMMED OWEZ
 40. SYED NAYAAB
 41. VIKRAM DESAI
 42. VIKRAM
 43. VIKUNTH M ATHREYA