8B

 1. ABHINAV SIMHA.M.V    
 2. AKASH.C    
 3. AMOGH.A    
 4. AYAN SHAIKH    
 5. BHAVYASHREE M.K.    
 6. CHINMAY R    
 7. DANIYA RIZWAN     
 8. DHANYASHREE M.K.    
 9. DHIRAJ SEERVI     
 10. DIYA.Y.JAIN    
 11. HIMTARAM    
 12. KAVANA.S    
 13. KUSUM.C    
 14. LIKHITHA.S    
 15. MAITHRI.N    
 16. MANISH.D.CHANDRA    
 17. MAYURA.H.S    
 18. MOHAMED SHAJI    
 19. MOHAMMED MOIN SHERIFF    
 20. MOHIT RAIGAR    
 21. MONISHA P    
 22. MUZAMMIL AHMED     
 23. PARI JAIN    
 24. PRAGNA.A.HALAGUR    
 25. PRAVEEN KUMAR.M.S    
 26. SANNIDHI.JAIN.J.S    
 27. SAMERA ABIDEEN    
 28. SKAND D ANAND     
 29. SONIYA SHARMA    
 30. SUMANTH.N    
 31. SUMEDHA. R    
 32. SYED MOHAMMED OWEZ    
 33. VIKRAM DESAI    
 34. VIKRAM KUMAR G    
 35. VIKUNTH.M.ATHREYA    
 36. AWWAB UR RAHMAN    
 37. SUJAY B Y    
 38. SYED IQLAS DANIYAL    
 39. RADHIKA MAHESHWARI    
 40. VIGNESH SUNDARA KRISHNAN A M
 41. ADITYA SALIADA