7B

 1. AKSHATHA D N
 2. ARNAV NISHANTH S
 3. BHERA RAM
 4. CHARISHMA U M
 5. DARSHITH YADAV A
 6. GIRISH S
 7. HRUTHVIK DHANUSH D
 8. JAGDISH KUMAR
 9. JAGRUTH P KENDILAYA
 10. KHUSHWANTH CHOYAL
 11. KUSHI JAIN
 12. MANEESH B GOWDA
 13. MANJITHA MANOJ T
 14. MAYUR HEGGEDE
 15. MD OWAISE
 16. MURTHAN ASHOK
 17. NANDAN K
 18. NARESH G
 19. NIRANJAN
 20. PAYAL
 21. PREKSHA D
 22. PUSHKAR KUMAR MALI
 23. RAKESH KUMAR
 24. RIFA ANAM
 25. RIHAN
 26. RISHA
 27. RITHVIK
 28. ROHIT
 29. SAMARTH RAVI
 30. SANGITHA
 31. SARWAN
 32. SHALVEE SANDEEP
 33. SHASHANK
 34. SHIVASHANKAR
 35. SIDDHARTH
 36. THARUN
 37. THEJAS M R