10B

 1. ABHISHEKH S
 2. AIMAN DURRANI
 3. ASHANA J L
 4.  CHANDRA KUMARI.G
 5.  GOUTHAM J NAYAKA
 6.  HAJIRA AHMADI
 7. JATHIN M   
 8. KHUSHAL D JAIN
 9. MANASI K PAWAR
 10. MELVIN H
 11. MD MATEEN QHURAISH    
 12. NADIR AHMED KHAN 
 13. NAGA SHREENI
 14. NANDITHA.R   
 15. NAOMAN AHMED   
 16. NEHA D
 17. PIYUSH D JAIN
 18. POOJA VIJAY JADHAV 
 19. PRITHVI D SWAMY   
 20. SADIYA FARNAZ  
 21. SAGAR M  R
 22. SEJAL SHETTY
 23. SHIVPRIYA SHASHIDHARAN
 24. SUSHMA P GOWDA
 25. SYEDA RAZIQA  
 26. VISHAL.T
 27. YASHAWINI M R
 28. YASHIKA.S.SHETTY