10B

 1. ANAGHA RAO.B    
 2. ARYA DHANUSH GOWDA T B    
 3. CHIRAG PAREEK    
 4. DHANUSH .S    
 5. DARSHAN  R.    
 6. GAURAV RAKSHITH  K.    
 7. LAVINA R    
 8. V.SIIZIILOU VEMAI    
 9. MANISH KUMAR    
 10. MOHAMMED ABIDEEN KHAN.K    
 11. MOHAMMED ADNAN    
 12. MOHAMMED  MAAZ     
 13. MOHAMMED MAAZUL HAQ    
 14. MUHAMMAD UMAR SHARIFF    
 15. MD UMMER SHARIFF     
 16. MOHAMED YAHYA    
 17. NIHARIKA JOSHI    
 18. NOAMSKY AMON    
 19. B. PAVITHRA    
 20. PREETHI.N    
 21. RAHUL KUMAR    
 22. RIFATH MOHAMMADI    
 23. SANJANA  V.    
 24. SHAIK SAUD     
 25. SHASHANK R.    
 26. SIRI SRINIVAS    
 27. S. THEJASHWINI    
 28. VISHRUTH. S. GOWDA    
 29. ZAINAB NAVEED